பகிர்ந்து கொண்டவர்கள்!

திங்கள், ஜூலை 19

கியூபா வீழ்ச்சி! அனைவருக்கும் ஒரு பாடம்? ஏன் எதற்கு எப்படி? | Cuba in Fi...கம்யூனிசம் என்ற கழிசடை தரித்திரியம் ......கம்யூனிசம்,திராவிடம் எல்லாம் மனிதகுலத்திற்கு விரோதமான கொள்கை குந்தாணிகள்தான்..
ஊடக விபச்சாரிகள் மட்டுமே இவைகளை தூக்கிக்கொண்டு ஆடுகிறான்கள் ...