பகிர்ந்து கொண்டவர்கள்!

புதன், ஏப்ரல் 7

ஒரே வீடியோ! சுடலை TOTAL Damage! | DMK | MK Stalin Roast

இது போன்ற பழைய உண்மைகள் இன்றைய தலைமுறைகளுக்கு சொல்லுவதே நமது கடமை. இந்த உண்மைகள் புரிந்தால் மட்டுமே இன்றைய புதிய தலைமுறை பிள்ளைகளுக்கு இந்த திமுக திராவிட கும்பல்கள் எவ்வளவு கேவலமான இந்திய விரோத, இந்து விரோத, தமிழ் விரோத கும்பல்கள் என்று புரியும். செருப்பாலடித்தாற்போல ஒவ்வொரு விளக்கங்களும் அருமை.