பகிர்ந்து கொண்டவர்கள்!

வெள்ளி, மே 30

அப்படி போடு..போடு...போடு....

டில்லில நல்ல ஆப்பாத்தான் செருவி அனுபியிருக்கு போல,


:))))))............     Mr. Angry        ..........


“I thought he had asked me to come because of friendship. Now, it seems he is worse than the previous ones. I will have to learn Hindu because he does not know English. If he bullies us that much at the very first meeting, it is sure he will finish us off within a year or so. Not a single Indian should be trusted,” saying thus, president Mahinda Rajapaksa played havoc at Temple Trees yesterday (29) morning upon his return from India, say Temple Trees internal sources.
After attending Indian new prime minister Narendra Modi’s swearing-in at New Delhi, the president spent the entire morning in a rage without doing any work. During times the president loses his temper, none of his staff members goes near him. It is his habit to utter in filth what comes to his mind, irrespective of whether there are any men or women near him, at such times. Knowing this, secretary to the president Lalith Weeratunga cancels all appointments. Accordingly, he had cancelled all appointments for the morning.
Every morning around 10 am, the president drinks Thambili water. It is one Piyasiri, who checks the president’s food, who brings the Thambili water and the kernel in a ceramic cup. Yesterday, he has left the cup on a table nearby, instead of his custom of handing it over to the president. Further maddened by that, the president had thrown the ceramic cup containing the Thambili water and kernel at the wall. That has left even the soldiers on duty in a shock.
Later, Lalith Weeratunga had gone to the president, appeased him and got him to go upstairs. The person who related this incident to us said such things happen Temple Trees at least once a week, and are not taken seriously. Taking their father as an example, his three sons too, have now made it a habit to dash what they can get their hands on, when they get angry. At this rate, by the time the president leaves Temple Trees, it will be devoid of any household items, he said further.

இணைப்பு கீழே :

http://lankanewsweb.net/news/7729-modi-debased-me-at-swearing-in-president-rages

2 comments:

மிதுலன் சொன்னது…

விதைத்ததை அறுவடைசெய்துதான் ஆகவேண்டும். அதற்கான காலம் நெருங்கிவிட்டதையே காட்டுகிறது. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்

மிதுலன் சொன்னது…

விதைத்ததை அறுவடைசெய்துதான் ஆகவேண்டும். அதற்கான காலம் நெருங்கிவிட்டதையே காட்டுகிறது. பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்

தமிழில் தட்டச்சு செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் தட்டச்சு செய்த பின் அதை Copy செய்து இங்கே Pastசெய்யவும்

கருத்துரையிடுக